EkumenickýPríslovia21,6

Príslovia 21:6

Po­klady zís­kané falošným jazykom sú pr­chavou parou pre tých, čo hľadajú sm­rť.


Verš v kontexte

5 Plány usilov­ného iste vedú k zisku, no k nedostatku smeruje každý, kto sa náh­li.
6 Po­klady zís­kané falošným jazykom sú pr­chavou parou pre tých, čo hľadajú sm­rť.
7 Bez­božníkov za­chváti záhuba, pre­tože od­mietajú konať podľa práva.

späť na Príslovia, 21

Príbuzné preklady Roháček

6 Po­klady, na­hromadené lživým jazykom, sú po­minuteľnou már­nosťou tých, ktorí hľadajú sm­rť.

Evanjelický

6 Kto zís­kava po­klady lživým jazykom, ženie sa za ván­kom a za osíd­lom smr­ti.

Ekumenický

6 Po­klady zís­kané falošným jazykom sú pr­chavou parou pre tých, čo hľadajú sm­rť.

Bible21

6 Pokla­dy zís­kané lživý­mi řeč­mijsou po­mí­jivá marnost, smr­telná past.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček