EkumenickýPríslovia21,4

Príslovia 21:4

Po­výšenec­ký po­hľad a naduté srd­ce, hoci sú svet­lom pre bez­božníkov, sú hriechom.


Verš v kontexte

3 Pre­sadzovať spravod­livosť a právo sa Hos­podinovi páči viac ako obeta.
4 Po­výšenec­ký po­hľad a naduté srd­ce, hoci sú svet­lom pre bez­božníkov, sú hriechom.
5 Plány usilov­ného iste vedú k zisku, no k nedostatku smeruje každý, kto sa náh­li.

späť na Príslovia, 21

Príbuzné preklady Roháček

4 Vy­sokosť očí a nadutá širokosť srd­ca jako i gazdovanie bez­božných je hriech.

Evanjelický

4 Po­výšenec­ký po­hľad, naduté srd­ce - svet­lo bez­božných - je hriechom.

Ekumenický

4 Po­výšenec­ký po­hľad a naduté srd­ce, hoci sú svet­lom pre bez­božníkov, sú hriechom.

Bible21

4 Po­výšené oči, na­duté srdce, úsilí ničemů – to vše je hřích.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček