EkumenickýPríslovia21,27

Príslovia 21:27

Obeta bez­božníkov je ohav­nosť, tým skôr, keď sa obetuje so zlým úmys­lom.


Verš v kontexte

26 Celý deň žiada viac a viac, spravod­livý však roz­dáva a nešet­rí.
27 Obeta bez­božníkov je ohav­nosť, tým skôr, keď sa obetuje so zlým úmys­lom.
28 Falošný svedok za­hynie, dob­rý po­slucháč však bude vždy vy­povedať.

späť na Príslovia, 21

Príbuzné preklady Roháček

27 Obeť bez­božných je ohav­nosťou, čím viacej, keď ju donesie v nešľachet­nos­ti!

Evanjelický

27 Obeť bez­božných je ohav­nosťou, zvlášť keď je prinesená za haneb­ný skutok.

Ekumenický

27 Obeta bez­božníkov je ohav­nosť, tým skôr, keď sa obetuje so zlým úmys­lom.

Bible21

27 Sama ohavnost je oběť ničemů, zvlášť když se obě­tuje ze zlých úmys­lů!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček