EkumenickýPríslovia21,28

Príslovia 21:28

Falošný svedok za­hynie, dob­rý po­slucháč však bude vždy vy­povedať.


Verš v kontexte

27 Obeta bez­božníkov je ohav­nosť, tým skôr, keď sa obetuje so zlým úmys­lom.
28 Falošný svedok za­hynie, dob­rý po­slucháč však bude vždy vy­povedať.
29 Bez­božník vy­stupuje s bezočivou tvárou, čest­ný však dáva po­zor na svoju ces­tu.

späť na Príslovia, 21

Príbuzné preklady Roháček

28 Lživý svedok za­hynie, ale človek, ktorý čuje, bude hovoriť vždyc­ky.

Evanjelický

28 Falošný svedok za­hynie, ale os­táva slovo toho, kto počúva.

Ekumenický

28 Falošný svedok za­hynie, dob­rý po­slucháč však bude vždy vy­povedať.

Bible21

28 Falešný svě­dek bídně zhyne; poslední slovo má, kdo umí na­s­lou­chat.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček