RoháčekPríslovia21,27

Príslovia 21:27

Obeť bez­božných je ohav­nosťou, čím viacej, keď ju donesie v nešľachet­nos­ti!


Verš v kontexte

26 každého dňa si dych­tivo žiada; ale spraved­livý dáva a ne­skr­b­lí.
27 Obeť bez­božných je ohav­nosťou, čím viacej, keď ju donesie v nešľachet­nos­ti!
28 Lživý svedok za­hynie, ale človek, ktorý čuje, bude hovoriť vždyc­ky.

späť na Príslovia, 21

Príbuzné preklady Roháček

27 Obeť bez­božných je ohav­nosťou, čím viacej, keď ju donesie v nešľachet­nos­ti!

Evanjelický

27 Obeť bez­božných je ohav­nosťou, zvlášť keď je prinesená za haneb­ný skutok.

Ekumenický

27 Obeta bez­božníkov je ohav­nosť, tým skôr, keď sa obetuje so zlým úmys­lom.

Bible21

27 Sama ohavnost je oběť ničemů, zvlášť když se obě­tuje ze zlých úmys­lů!