EkumenickýPríslovia21,11

Príslovia 21:11

Keď tres­tajú po­smešníka, ne­skúsený múd­rie, keď poúčajú múd­reho, zís­kava po­znanie.


Verš v kontexte

10 Duša bez­božníka dych­tí po zle, blížny nenáj­de v jeho očiach zľutovanie.
11 Keď tres­tajú po­smešníka, ne­skúsený múd­rie, keď poúčajú múd­reho, zís­kava po­znanie.
12 Spravod­livý po­zoruje dom bez­božníka a vr­há bez­božníkov do záhuby.

späť na Príslovia, 21

Príbuzné preklady Roháček

11 Keď tres­cú po­smievača, hlúpy múd­reje, a keď po­učujú múd­reho, pri­berá známos­ti.

Evanjelický

11 Keď tres­tajú po­smešníka, pros­tý zmúd­rie, a keď poúčajú múd­reho, zís­kava po­znanie.

Ekumenický

11 Keď tres­tajú po­smešníka, ne­skúsený múd­rie, keď poúčajú múd­reho, zís­kava po­znanie.

Bible21

11 Když tre­s­tají drzou­na, pro­sťáček zmoudří, když vzdělávají moud­rého, do­jde po­znání.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček