EkumenickýPríslovia17,23

Príslovia 17:23

Bez­božník berie bokom ú­platok a tak pre­krúca chod­níky práva.


Verš v kontexte

22 Radost­né srd­ce na­pomáha uzdravenie, no skľúčený duch vy­sušuje kos­ti.
23 Bez­božník berie bokom ú­platok a tak pre­krúca chod­níky práva.
24 Na tvári roz­um­ného sa zračí múd­rosť, ale oči bláz­na hľadia na kraj zeme.

späť na Príslovia, 17

Príbuzné preklady Roháček

23 Bez­božník berie ú­plat­ný dar z lona, aby zo­hnul stez­ky súdu.

Evanjelický

23 Bez­božný taj­ne prijíma ú­platok, aby pop­rek­rúcal chod­níky práva.

Ekumenický

23 Bez­božník berie bokom ú­platok a tak pre­krúca chod­níky práva.

Bible21

23 Da­re­bák při­jímá tajné dary, aby ces­ty práva pod­vrá­til.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček