EvanjelickýPríslovia17,23

Príslovia 17:23

Bez­božný taj­ne prijíma ú­platok, aby pop­rek­rúcal chod­níky práva.


Verš v kontexte

22 Radost­né srd­ce je dob­rým liekom, ale zronený duch vy­sušuje kos­ti.
23 Bez­božný taj­ne prijíma ú­platok, aby pop­rek­rúcal chod­níky práva.
24 Roz­um­ný má múd­rosť pred sebou, ale oči bláz­na blúdia až po okraji zeme.

späť na Príslovia, 17

Príbuzné preklady Roháček

23 Bez­božník berie ú­plat­ný dar z lona, aby zo­hnul stez­ky súdu.

Evanjelický

23 Bez­božný taj­ne prijíma ú­platok, aby pop­rek­rúcal chod­níky práva.

Ekumenický

23 Bez­božník berie bokom ú­platok a tak pre­krúca chod­níky práva.

Bible21

23 Da­re­bák při­jímá tajné dary, aby ces­ty práva pod­vrá­til.