EkumenickýPríslovia17,10

Príslovia 17:10

Výčit­ka za­pôsobí na roz­um­ného viac ako sto palíc na bláz­na.


Verš v kontexte

9 Kto pre­hliad­ne pre­vinenie, usiluje sa o lásku, kto ďalej o ňom rozp­ráva, roz­deľuje priateľov.
10 Výčit­ka za­pôsobí na roz­um­ného viac ako sto palíc na bláz­na.
11 Zlý vy­hľadáva iba vzburu, no proti nemu bude vy­slaný ukrut­ný po­sol.

späť na Príslovia, 17

Príbuzné preklady Roháček

10 Viacej pôsobí na roz­um­ného jed­no pokarhanie, ako čo by nie­kto bláz­na sto ráz nabil.

Evanjelický

10 Viac za­pôsobí jed­no po­kar­hanie na roz­um­ného ako sto úderov na bláz­na.

Ekumenický

10 Výčit­ka za­pôsobí na roz­um­ného viac ako sto palíc na bláz­na.

Bible21

10 Na ro­zumného více za­působí výtka, než kdy­by tup­ci stokrát nařezal.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček