RoháčekPríslovia17,10

Príslovia 17:10

Viacej pôsobí na roz­um­ného jed­no pokarhanie, ako čo by nie­kto bláz­na sto ráz nabil.


Verš v kontexte

9 Ten, kto pri­krýva pre­stúpenie, hľadá lás­ku; ale ten, kto ob­novuje vec, roz­lučuje priateľov.
10 Viacej pôsobí na roz­um­ného jed­no pokarhanie, ako čo by nie­kto bláz­na sto ráz nabil.
11 Zlý človek hľadá iba spúru; ale ukrut­ný po­sol býva po­slaný na neho.

späť na Príslovia, 17

Príbuzné preklady Roháček

10 Viacej pôsobí na roz­um­ného jed­no pokarhanie, ako čo by nie­kto bláz­na sto ráz nabil.

Evanjelický

10 Viac za­pôsobí jed­no po­kar­hanie na roz­um­ného ako sto úderov na bláz­na.

Ekumenický

10 Výčit­ka za­pôsobí na roz­um­ného viac ako sto palíc na bláz­na.

Bible21

10 Na ro­zumného více za­působí výtka, než kdy­by tup­ci stokrát nařezal.