EkumenickýPríslovia13,6

Príslovia 13:6

Spravod­livosť stráži toho, čo kráča bez­úhon­nou ces­tou, lež hriešnika zvalí zloba.


Verš v kontexte

5 Spravod­livý nenávidí falošné slová, kým hriešnik koná nehaneb­ne a opov­ržlivo.
6 Spravod­livosť stráži toho, čo kráča bez­úhon­nou ces­tou, lež hriešnika zvalí zloba.
7 Nie­kto sa robí bohatým, a ne­má nič, iný sa robí chudob­ným, a má veľa majet­ku.

späť na Príslovia, 13

Príbuzné preklady Roháček

6 Spraved­livosť strežie toho, ktorého ces­ta je bez úhony; ale bez­božnosť vy­vráti toho, k­to pácha hriech.

Evanjelický

6 Spravod­livosť chráni toho, kto chodí bez­úhon­ne, ale bez­božnosť pri­vádza hriešnika k pádu.

Ekumenický

6 Spravod­livosť stráži toho, čo kráča bez­úhon­nou ces­tou, lež hriešnika zvalí zloba.

Bible21

6 Sprave­dlnost chrání poctivého, hříšníka ničí ničem­nost.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček