EkumenickýPríslovia13,5

Príslovia 13:5

Spravod­livý nenávidí falošné slová, kým hriešnik koná nehaneb­ne a opov­ržlivo.


Verš v kontexte

4 Duša leniv­ca túži a ne­má nič, ale duša usilov­ných je ú­pl­ne spokoj­ná.
5 Spravod­livý nenávidí falošné slová, kým hriešnik koná nehaneb­ne a opov­ržlivo.
6 Spravod­livosť stráži toho, čo kráča bez­úhon­nou ces­tou, lež hriešnika zvalí zloba.

späť na Príslovia, 13

Príbuzné preklady Roháček

5 Spraved­livý nenávidí lživého slova, ale bez­božník sa zo­sm­radí a bude sa han­biť, až zrumenie.

Evanjelický

5 Spravod­livý nenávidí lživé slovo, ale bez­božný koná od­por­ne a haneb­ne.

Ekumenický

5 Spravod­livý nenávidí falošné slová, kým hriešnik koná nehaneb­ne a opov­ržlivo.

Bible21

5 Sprave­dlivý ne­s­ne­se pro­lhané řeči, darebák ne­stydatě šíří puch.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček