EkumenickýPríslovia13,7

Príslovia 13:7

Nie­kto sa robí bohatým, a ne­má nič, iný sa robí chudob­ným, a má veľa majet­ku.


Verš v kontexte

6 Spravod­livosť stráži toho, čo kráča bez­úhon­nou ces­tou, lež hriešnika zvalí zloba.
7 Nie­kto sa robí bohatým, a ne­má nič, iný sa robí chudob­ným, a má veľa majet­ku.
8 Výkup­ným za život človeka je jeho bohat­stvo, no bedár ned­bá na hroz­bu.

späť na Príslovia, 13

Príbuzné preklady Roháček

7 Nie­kto sa robí bohatým a ne­má ničoho; a zase nie­kto sa robí chudob­ným, a mnoho majet­ku.

Evanjelický

7 Nie­kto pred­stiera, že je bohatý, a ne­má nič, iný, že je chudob­ný, a má mnoho majet­ku.

Ekumenický

7 Nie­kto sa robí bohatým, a ne­má nič, iný sa robí chudob­ným, a má veľa majet­ku.

Bible21

7 Někdo nemá nic, a chová se bohatě, jiný má spoustu peněz, a dělá chuďa­se.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček