EkumenickýPríslovia12,7

Príslovia 12:7

Zvrh­ni bez­božníkov a nebude ich, dom spravod­livých však ob­stojí.


Verš v kontexte

6 Slová bez­božníkov strieh­nu po živote, kým ús­ta statočných sú im na zá­chranu.
7 Zvrh­ni bez­božníkov a nebude ich, dom spravod­livých však ob­stojí.
8 Človeka chvália podľa jeho roz­um­nos­ti, ale zvráteným srd­com budú po­hŕdať.

späť na Príslovia, 12

Príbuzné preklady Roháček

7 Len prevrátiť bez­božníkov, a niet ich; ale dom spraved­livých ob­stojí.

Evanjelický

7 Bez­božní budú vy­vrátení a nebude ich, ale dom spravod­livých bude stáť.

Ekumenický

7 Zvrh­ni bez­božníkov a nebude ich, dom spravod­livých však ob­stojí.

Bible21

7 Když da­re­báci padnou, je s nimi konec, dům sprave­dlivých ale ob­sto­jí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček