RoháčekPríslovia12,7

Príslovia 12:7

Len prevrátiť bez­božníkov, a niet ich; ale dom spraved­livých ob­stojí.


Verš v kontexte

6 Slová bez­božníkov sú na­strojené úkladiť kr­vi; a ús­ta úp­rim­ných? Tie ich vy­trh­nú zo zlého.
7 Len prevrátiť bez­božníkov, a niet ich; ale dom spraved­livých ob­stojí.
8 Človeka chvália podľa jeho roz­umu; ale tým, kto je pre­vráteného srd­ca, budú opo­vr­hovať.

späť na Príslovia, 12

Príbuzné preklady Roháček

7 Len prevrátiť bez­božníkov, a niet ich; ale dom spraved­livých ob­stojí.

Evanjelický

7 Bez­božní budú vy­vrátení a nebude ich, ale dom spravod­livých bude stáť.

Ekumenický

7 Zvrh­ni bez­božníkov a nebude ich, dom spravod­livých však ob­stojí.

Bible21

7 Když da­re­báci padnou, je s nimi konec, dům sprave­dlivých ale ob­sto­jí.