EvanjelickýPríslovia12,7

Príslovia 12:7

Bez­božní budú vy­vrátení a nebude ich, ale dom spravod­livých bude stáť.


Verš v kontexte

6 Slová bez­božných sú kr­vavé ú­klady, ale statočných za­chraňujú ich ús­ta.
7 Bez­božní budú vy­vrátení a nebude ich, ale dom spravod­livých bude stáť.
8 Človeka chvália podľa jeho roz­um­nos­ti, ale po­hr­d­nú tým, kto má pre­vrátené srd­ce.

späť na Príslovia, 12

Príbuzné preklady Roháček

7 Len prevrátiť bez­božníkov, a niet ich; ale dom spraved­livých ob­stojí.

Evanjelický

7 Bez­božní budú vy­vrátení a nebude ich, ale dom spravod­livých bude stáť.

Ekumenický

7 Zvrh­ni bez­božníkov a nebude ich, dom spravod­livých však ob­stojí.

Bible21

7 Když da­re­báci padnou, je s nimi konec, dům sprave­dlivých ale ob­sto­jí.