Ekumenický4. Mojžišova4,25

4. Mojžišova 4:25

Numeri

budú nosiť stanové plach­ty príbyt­ku, stan stretávania, jeho pri­krýv­ku, pri­krýv­ku z tachašovej kože, ktorá ho po­krýva, a záves pri vchode stanu stretávania,


Verš v kontexte

24 Toto bude služba a po­vin­nosť geršónov­ských rodov: 25 budú nosiť stanové plach­ty príbyt­ku, stan stretávania, jeho pri­krýv­ku, pri­krýv­ku z tachašovej kože, ktorá ho po­krýva, a záves pri vchode stanu stretávania, 26 plach­ty ná­dvoria, záves pri vchode do ná­dvoria okolo príbyt­ku a ol­tára, jeho po­v­razy a všet­ko náradie po­treb­né na prácu. Vy­konajú všet­ko, čo bude treba urobiť.

späť na 4. Mojžišova, 4

Príbuzné preklady Roháček

25 A budú nosiť po­krov­ce príbyt­ku a stán shromaždenia, jeho po­krov, a po­krov z jazvečích koží, ktorý je na ňom po­vr­chu, a zác­lonu dverí stánu shromaždenia

Evanjelický

25 Budú nosievať kober­ce príbyt­ku a svätos­tánok, jeho pri­krýv­ku i jaz­večiu pri­krýv­ku, ktorá je zvr­chu na ňom, pri­krýv­ku nad vchodom svätos­tán­ku,

Ekumenický

25 budú nosiť stanové plach­ty príbyt­ku, stan stretávania, jeho pri­krýv­ku, pri­krýv­ku z tachašovej kože, ktorá ho po­krýva, a záves pri vchode stanu stretávania,

Bible21

25 Bu­dou no­sit plach­ty a houně Příbytku, Stan setkávání, jeho pokrývku i pokrývku z odolných usní, která je na ní, dále závěs ke vcho­du do Stanu setkávání,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček