Ekumenický4. Mojžišova4,24

4. Mojžišova 4:24

Numeri

Toto bude služba a po­vin­nosť geršónov­ských rodov:


Verš v kontexte

23 Spočítaj všet­kých od trid­saťročných po päťdesiat­ročných, ktorí sú po­vin­ní na­stúpiť a vy­konávať službu pri stane stretávania. 24 Toto bude služba a po­vin­nosť geršónov­ských rodov: 25 budú nosiť stanové plach­ty príbyt­ku, stan stretávania, jeho pri­krýv­ku, pri­krýv­ku z tachašovej kože, ktorá ho po­krýva, a záves pri vchode stanu stretávania,

späť na 4. Mojžišova, 4

Príbuzné preklady Roháček

24 Toto bude služba čeľadí Geršonov­cov: slúžiť a nosiť.

Evanjelický

24 Toto je práca čeľadí Géršónov­cov pri službe a nosení:

Ekumenický

24 Toto bude služba a po­vin­nosť geršónov­ských rodov:

Bible21

24 Toto bude služ­ba geršon­ských rodů, je­jich úko­ly a bře­me­na:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček