Ekumenický4. Mojžišova3,5

4. Mojžišova 3:5

Numeri

Hos­podin po­vedal Mojžišovi:


Verš v kontexte

4 Nádab a Abíhu zo­mreli pred Hos­podinom, keď na Sinaj­skej púšti prinies­li pred Hos­podina cudzí oheň. Ne­mali synov. Kňaz­skú službu vy­konávali teda Eleazár a Ítamar v prítomnosti svoj­ho otca Árona. 5 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: 6 Pri­veď Léviho kmeň a po­stav ho pred kňaza Árona, aby mu po­sluhovali.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

5 A Hos­podin hovoril Mojžišovi a riekol:

Evanjelický

5 Hos­podin hovoril Mojžišovi:

Ekumenický

5 Hos­podin po­vedal Mojžišovi:

Bible21

5 Hos­po­din pro­mlu­vil k Mo­jžíšovi:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček