Ekumenický4. Mojžišova3,46

4. Mojžišova 3:46

Numeri

Ako výkup­né za tých dve­stosedem­desiatt­ri pr­vorodených Iz­raelitov, ktorí pre­vyšujú počet Lévi­ov­cov,


Verš v kontexte

45 Na­mies­to všet­kých pr­vorodených medzi Iz­raelit­mi vez­mi Lévi­ov­cov a na­mies­to ich dobyt­ka vez­mi dobytok Lévi­ov­cov. Lévi­ov­ci sú moji. Ja som Hos­podin. 46 Ako výkup­né za tých dve­stosedem­desiatt­ri pr­vorodených Iz­raelitov, ktorí pre­vyšujú počet Lévi­ov­cov, 47 vy­ber po päť šekelov strieb­ra na hlavu. Vy­beraj ich podľa váhy svätyne; šekel je dvad­sať gér.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

46 A čo do tých dve­sto sedem­desiatt­ri vy­kúpených, zbývajúcich nad Levitov, z pr­vorodených zo synov Iz­raelových,

Evanjelický

46 Ako výkup­né za oných dve­stosedem­desiatt­ri, ktorí medzi pr­vorodenými Iz­rael­cami pre­vyšujú počet levítov,

Ekumenický

46 Ako výkup­né za tých dve­stosedem­desiatt­ri pr­vorodených Iz­raelitov, ktorí pre­vyšujú počet Lévi­ov­cov,

Bible21

46 A jako výplatné za těch 273 prvo­ro­zených synů Iz­rae­le, kteří převy­šují počet levi­tů,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček