Ekumenický4. Mojžišova3,45

4. Mojžišova 3:45

Numeri

Na­mies­to všet­kých pr­vorodených medzi Iz­raelit­mi vez­mi Lévi­ov­cov a na­mies­to ich dobyt­ka vez­mi dobytok Lévi­ov­cov. Lévi­ov­ci sú moji. Ja som Hos­podin.


Verš v kontexte

44 Hos­podin po­vedal Mojžišovi: 45 Na­mies­to všet­kých pr­vorodených medzi Iz­raelit­mi vez­mi Lévi­ov­cov a na­mies­to ich dobyt­ka vez­mi dobytok Lévi­ov­cov. Lévi­ov­ci sú moji. Ja som Hos­podin. 46 Ako výkup­né za tých dve­stosedem­desiatt­ri pr­vorodených Iz­raelitov, ktorí pre­vyšujú počet Lévi­ov­cov,

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

45 Vez­mi Levitov na­mies­to všet­kých pr­vorodených medzi syn­mi Iz­raelovými i dobytok Levitov na­mies­to ich dobyt­ka, a Levitovia budú moji. Ja som Hospodin.

Evanjelický

45 Vy­ber levítov na­mies­to všet­kých pr­vorodených medzi Iz­rael­cami a dobytok levítov na­mies­to dobyt­ka Iz­rael­cov. Levíti budú moji - Ja som Hos­podin!

Ekumenický

45 Na­mies­to všet­kých pr­vorodených medzi Iz­raelit­mi vez­mi Lévi­ov­cov a na­mies­to ich dobyt­ka vez­mi dobytok Lévi­ov­cov. Lévi­ov­ci sú moji. Ja som Hos­podin.

Bible21

45 „Vez­mi levi­ty namísto všech prvo­ro­zených mezi syny Iz­rae­le a do­by­tek levi­tů namísto je­jich do­bytka, ne­boť levi­té jsou mo­ji. Já jsem Hos­po­din.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček