Ekumenický4. Mojžišova3,32

4. Mojžišova 3:32

Numeri

Hlav­ným vod­com levitov bol Eleazár, syn kňaza Árona. Do­zeral na tých, čo strážili svätyňu.


Verš v kontexte

31 Na staros­ti mali ar­chu, stôl, sviet­nik, ol­táre a náradie svätyne na službu, oponu a všet­ko prís­lušen­stvo. 32 Hlav­ným vod­com levitov bol Eleazár, syn kňaza Árona. Do­zeral na tých, čo strážili svätyňu. 33 K Meráriovcom pat­ril rod Mach­li­ov­cov a rod Múši­ov­cov. To sú rody Merári­ov­cov.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

32 A kniežaťom kniežat Levitov bol Eleazár, syn Árona, kňaza, ustanovený nad tými, ktorí strážili stráž svätyne.

Evanjelický

32 Veľk­niežaťom levítov bol Eleázár, syn kňaza Árona; mal do­zor nad tými, ktorí mali na staros­ti službu pri svätyni.

Ekumenický

32 Hlav­ným vod­com levitov bol Eleazár, syn kňaza Árona. Do­zeral na tých, čo strážili svätyňu.

Bible21

32 Vůd­cem levi­tských vůd­ců byl Ele­azar, syn kněze Áro­na; jemu byli svěřeni ti, kdo plní po­vinnost vůči sva­ty­ni.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček