Ekumenický4. Mojžišova3,33

4. Mojžišova 3:33

Numeri

K Meráriovcom pat­ril rod Mach­li­ov­cov a rod Múši­ov­cov. To sú rody Merári­ov­cov.


Verš v kontexte

32 Hlav­ným vod­com levitov bol Eleazár, syn kňaza Árona. Do­zeral na tých, čo strážili svätyňu. 33 K Meráriovcom pat­ril rod Mach­li­ov­cov a rod Múši­ov­cov. To sú rody Merári­ov­cov. 34 Počet všet­kých spočítaných osôb mužs­kého rodu starších ako jeden mesiac bol šesťtisíc­dve­sto.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

33 Meráriho čeľade boly: čeľaď Mach­liho a čeľaď Múšiho. To sú čeľade Meráriho.

Evanjelický

33 K Méránímu pat­rili: čeľaď Mach­lího a čeľaď Múšího. To sú čeľade Merárího.

Ekumenický

33 K Meráriovcom pat­ril rod Mach­li­ov­cov a rod Múši­ov­cov. To sú rody Merári­ov­cov.

Bible21

33 Z Me­ra­ri­ho vzešel rod mach­lij­ský a mušij­ský; to jsou me­ra­rij­ské ro­dy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček