Ekumenický4. Mojžišova3,31

4. Mojžišova 3:31

Numeri

Na staros­ti mali ar­chu, stôl, sviet­nik, ol­táre a náradie svätyne na službu, oponu a všet­ko prís­lušen­stvo.


Verš v kontexte

30 Vod­com rodín kehátov­ských rodov bol Elícafan, syn Uzzíela. 31 Na staros­ti mali ar­chu, stôl, sviet­nik, ol­táre a náradie svätyne na službu, oponu a všet­ko prís­lušen­stvo. 32 Hlav­ným vod­com levitov bol Eleazár, syn kňaza Árona. Do­zeral na tých, čo strážili svätyňu.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

31 A to, čo im bolo sverené strážiť, bola truhla, stôl, sviet­nik, ol­táre a nádoby svätyne, ktorými konali s­vätú službu, a zác­lona a všet­ka jej služba, s­lužba svätyne.

Evanjelický

31 Mali na staros­ti: truh­lu, stôl, sviet­nik, ol­táre a za­riadenie svätyne, pri ktorých konali službu, oponu i všet­ky služby pri nej.

Ekumenický

31 Na staros­ti mali ar­chu, stôl, sviet­nik, ol­táre a náradie svätyne na službu, oponu a všet­ko prís­lušen­stvo.

Bible21

31 Do­sta­li do opa­t­rování Tru­hlu, stůl, svícen, ol­táře, vy­ba­vení sva­tyně, které používa­li ke službě, a závěs, a to se vší přís­lušnou služ­bou.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček