Evanjelický4. Mojžišova3,32

4. Mojžišova 3:32

Numeri

Veľk­niežaťom levítov bol Eleázár, syn kňaza Árona; mal do­zor nad tými, ktorí mali na staros­ti službu pri svätyni.


Verš v kontexte

31 Mali na staros­ti: truh­lu, stôl, sviet­nik, ol­táre a za­riadenie svätyne, pri ktorých konali službu, oponu i všet­ky služby pri nej. 32 Veľk­niežaťom levítov bol Eleázár, syn kňaza Árona; mal do­zor nad tými, ktorí mali na staros­ti službu pri svätyni. 33 K Méránímu pat­rili: čeľaď Mach­lího a čeľaď Múšího. To sú čeľade Merárího.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

32 A kniežaťom kniežat Levitov bol Eleazár, syn Árona, kňaza, ustanovený nad tými, ktorí strážili stráž svätyne.

Evanjelický

32 Veľk­niežaťom levítov bol Eleázár, syn kňaza Árona; mal do­zor nad tými, ktorí mali na staros­ti službu pri svätyni.

Ekumenický

32 Hlav­ným vod­com levitov bol Eleazár, syn kňaza Árona. Do­zeral na tých, čo strážili svätyňu.

Bible21

32 Vůd­cem levi­tských vůd­ců byl Ele­azar, syn kněze Áro­na; jemu byli svěřeni ti, kdo plní po­vinnost vůči sva­ty­ni.