Roháček4. Mojžišova3,31

4. Mojžišova 3:31

Numeri

A to, čo im bolo sverené strážiť, bola truhla, stôl, sviet­nik, ol­táre a nádoby svätyne, ktorými konali s­vätú službu, a zác­lona a všet­ka jej služba, s­lužba svätyne.


Verš v kontexte

30 A kniežaťom domu otca čeľadí Kehátov­cov bol Elicafán, syn Uzzielov. 31 A to, čo im bolo sverené strážiť, bola truhla, stôl, sviet­nik, ol­táre a nádoby svätyne, ktorými konali s­vätú službu, a zác­lona a všet­ka jej služba, s­lužba svätyne. 32 A kniežaťom kniežat Levitov bol Eleazár, syn Árona, kňaza, ustanovený nad tými, ktorí strážili stráž svätyne.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

31 A to, čo im bolo sverené strážiť, bola truhla, stôl, sviet­nik, ol­táre a nádoby svätyne, ktorými konali s­vätú službu, a zác­lona a všet­ka jej služba, s­lužba svätyne.

Evanjelický

31 Mali na staros­ti: truh­lu, stôl, sviet­nik, ol­táre a za­riadenie svätyne, pri ktorých konali službu, oponu i všet­ky služby pri nej.

Ekumenický

31 Na staros­ti mali ar­chu, stôl, sviet­nik, ol­táre a náradie svätyne na službu, oponu a všet­ko prís­lušen­stvo.

Bible21

31 Do­sta­li do opa­t­rování Tru­hlu, stůl, svícen, ol­táře, vy­ba­vení sva­tyně, které používa­li ke službě, a závěs, a to se vší přís­lušnou služ­bou.