Ekumenický4. Mojžišova3,30

4. Mojžišova 3:30

Numeri

Vod­com rodín kehátov­ských rodov bol Elícafan, syn Uzzíela.


Verš v kontexte

29 Rody Kehátov­cov mali táboriť na južnej strane príbyt­ku. 30 Vod­com rodín kehátov­ských rodov bol Elícafan, syn Uzzíela. 31 Na staros­ti mali ar­chu, stôl, sviet­nik, ol­táre a náradie svätyne na službu, oponu a všet­ko prís­lušen­stvo.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

30 A kniežaťom domu otca čeľadí Kehátov­cov bol Elicafán, syn Uzzielov.

Evanjelický

30 Kniežaťom rodiny čeľadí Kehátov­cov bol Elícáfán, syn Uzzíélov.

Ekumenický

30 Vod­com rodín kehátov­ských rodov bol Elícafan, syn Uzzíela.

Bible21

30 Vůd­cem ot­cov­ského domu ke­hatských rodů byl Elicafan, syn Uzie­lův.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček