Ekumenický4. Mojžišova3,29

4. Mojžišova 3:29

Numeri

Rody Kehátov­cov mali táboriť na južnej strane príbyt­ku.


Verš v kontexte

28 Počet všet­kých osôb mužs­kého rodu starších ako jeden mesiac bol osem­tisícšesťs­to. Tí budú strážcami svätyne. 29 Rody Kehátov­cov mali táboriť na južnej strane príbyt­ku. 30 Vod­com rodín kehátov­ských rodov bol Elícafan, syn Uzzíela.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

29 Čeľade synov Kehátových táborily po strane príbyt­ku na juh.

Evanjelický

29 Čeľade Kehátov­cov táborili na južnej strane príbyt­ku.

Ekumenický

29 Rody Kehátov­cov mali táboriť na južnej strane príbyt­ku.

Bible21

29 Rody Ke­ha­tových synů tá­boři­ly na jižní straně Příbytku.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček