Roháček4. Mojžišova3,30

4. Mojžišova 3:30

Numeri

A kniežaťom domu otca čeľadí Kehátov­cov bol Elicafán, syn Uzzielov.


Verš v kontexte

29 Čeľade synov Kehátových táborily po strane príbyt­ku na juh. 30 A kniežaťom domu otca čeľadí Kehátov­cov bol Elicafán, syn Uzzielov. 31 A to, čo im bolo sverené strážiť, bola truhla, stôl, sviet­nik, ol­táre a nádoby svätyne, ktorými konali s­vätú službu, a zác­lona a všet­ka jej služba, s­lužba svätyne.

späť na 4. Mojžišova, 3

Príbuzné preklady Roháček

30 A kniežaťom domu otca čeľadí Kehátov­cov bol Elicafán, syn Uzzielov.

Evanjelický

30 Kniežaťom rodiny čeľadí Kehátov­cov bol Elícáfán, syn Uzzíélov.

Ekumenický

30 Vod­com rodín kehátov­ských rodov bol Elícafan, syn Uzzíela.

Bible21

30 Vůd­cem ot­cov­ského domu ke­hatských rodů byl Elicafan, syn Uzie­lův.