Ekumenický4. Mojžišova22,35

4. Mojžišova 22:35

Numeri

Hos­podinov an­jel však po­vedal Bileámovi: Choď s mužmi, no budeš hovoriť len to, čo ti po­viem. Bileám teda šiel s Balákovými kniežatami.


Verš v kontexte

34 Bileám od­povedal Hos­podinov­mu an­jelovi: Zhrešil som, lebo som ne­vedel, že sa mi staviaš do ces­ty, no teraz, ak ti je to proti vôli, vrátim sa. 35 Hos­podinov an­jel však po­vedal Bileámovi: Choď s mužmi, no budeš hovoriť len to, čo ti po­viem. Bileám teda šiel s Balákovými kniežatami. 36 Keď sa Balák o Bileámovom príchode do­počul, vy­šiel mu v ústrety do Ír-Moábu pri Ar­nóne na hranici územia.

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

35 Ale an­jel Hos­podinov riekol Balámovi: Iď s tými mužmi! Avšak jedine to slovo, ktoré ti budem hovoriť, to budeš hovoriť. A tak išiel Balám s kniežatami Balákovými.

Evanjelický

35 Ale an­jel Hos­podinov riekol Bileámovi: Choď s mužmi, avšak vy­slov len to slovo, ktoré ti po­viem. A tak Bileám šiel s Bálákovými kniežatami.

Ekumenický

35 Hos­podinov an­jel však po­vedal Bileámovi: Choď s mužmi, no budeš hovoriť len to, čo ti po­viem. Bileám teda šiel s Balákovými kniežatami.

Bible21

35 Hos­po­dinův an­děl Balaá­movi ře­kl: „Jdi s tě­mi muži; mluv ale jen to, co ti řeknu.“ Balaám tedy jel s Balá­kový­mi hodnostáři dál.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček