Bible21Numeri22,35

Numeri 22:35

Hos­po­dinův an­děl Balaá­movi ře­kl: „Jdi s tě­mi muži; mluv ale jen to, co ti řeknu.“ Balaám tedy jel s Balá­kový­mi hodnostáři dál.


Verš v kontexte

34 Balaám Hos­po­di­novu an­dělu od­po­věděl: „Zhřešil jsem! Ne­věděl jsem, že ses mi po­stavil do ces­ty. Pokud se ti ta věc ne­líbí, vrátím se domů.“ 35 Hos­po­dinův an­děl Balaá­movi ře­kl: „Jdi s tě­mi muži; mluv ale jen to, co ti řeknu.“ Balaám tedy jel s Balá­kový­mi hodnostáři dál. 36 Když Balák us­lyšel, že Balaám při­chází, vy­šel mu vstříc k Ír Moáb­ské­mu na samém kra­ji arnon­ské hranice.

späť na Numeri, 22

Príbuzné preklady Roháček

35 Ale an­jel Hos­podinov riekol Balámovi: Iď s tými mužmi! Avšak jedine to slovo, ktoré ti budem hovoriť, to budeš hovoriť. A tak išiel Balám s kniežatami Balákovými.

Evanjelický

35 Ale an­jel Hos­podinov riekol Bileámovi: Choď s mužmi, avšak vy­slov len to slovo, ktoré ti po­viem. A tak Bileám šiel s Bálákovými kniežatami.

Ekumenický

35 Hos­podinov an­jel však po­vedal Bileámovi: Choď s mužmi, no budeš hovoriť len to, čo ti po­viem. Bileám teda šiel s Balákovými kniežatami.

Bible21

35 Hos­po­dinův an­děl Balaá­movi ře­kl: „Jdi s tě­mi muži; mluv ale jen to, co ti řeknu.“ Balaám tedy jel s Balá­kový­mi hodnostáři dál.

Bible21Numeri22,35

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček