Ekumenický4. Mojžišova22,34

4. Mojžišova 22:34

Numeri

Bileám od­povedal Hos­podinov­mu an­jelovi: Zhrešil som, lebo som ne­vedel, že sa mi staviaš do ces­ty, no teraz, ak ti je to proti vôli, vrátim sa.


Verš v kontexte

33 Os­lica ma videla a trik­rát sa mi vy­hla. Keby sa mi nebola vy­hla, bol by som ťa za­bil a ju by som nechal nažive. 34 Bileám od­povedal Hos­podinov­mu an­jelovi: Zhrešil som, lebo som ne­vedel, že sa mi staviaš do ces­ty, no teraz, ak ti je to proti vôli, vrátim sa. 35 Hos­podinov an­jel však po­vedal Bileámovi: Choď s mužmi, no budeš hovoriť len to, čo ti po­viem. Bileám teda šiel s Balákovými kniežatami.

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

34 Vtedy po­vedal Balám an­jelovi Hos­podinov­mu: Zhrešil som, lebo som ne­vedel, že ty stojíš na­proti mne na ces­te, a tak teraz, ak je to zlé v tvojich očiach, vrátim sa domov.

Evanjelický

34 Bileám od­povedal an­jelovi Hos­podinov­mu: Zhrešil som, lebo som ne­vedel, že ty stojíš proti mne na ces­te. Ale teraz, ak sa ti to ne­páči, chcem sa vrátiť!

Ekumenický

34 Bileám od­povedal Hos­podinov­mu an­jelovi: Zhrešil som, lebo som ne­vedel, že sa mi staviaš do ces­ty, no teraz, ak ti je to proti vôli, vrátim sa.

Bible21

34 Balaám Hos­po­di­novu an­dělu od­po­věděl: „Zhřešil jsem! Ne­věděl jsem, že ses mi po­stavil do ces­ty. Pokud se ti ta věc ne­líbí, vrátím se domů.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček