Ekumenický4. Mojžišova22,26

4. Mojžišova 22:26

Numeri

Hos­podinov an­jel ho opäť pred­išiel a za­stal na úz­kom mies­te, kde sa nedalo vy­hnúť ani na­pravo, ani naľavo.


Verš v kontexte

25 Keď os­lica znova uvidela Hos­podinov­ho an­jela, pri­tis­la sa k múru a Bileámovi pri­tlačila oň nohu. No Bileám ju znova zbil. 26 Hos­podinov an­jel ho opäť pred­išiel a za­stal na úz­kom mies­te, kde sa nedalo vy­hnúť ani na­pravo, ani naľavo. 27 Keď os­lica uvidela Hos­podinov­ho an­jela, pad­la pod Bileámom. Bileám sa na­hneval a začal biť os­licu palicou.

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

26 A an­jel Hos­podinov išiel opät ďalej a za­stál na takom úz­kom mies­te, na ktorom nebolo ces­ty uhnúť na­pravo alebo naľavo.

Evanjelický

26 An­jel Hos­podinov šiel ďalej a za­stal na úz­kom mies­te, kde nebolo nijakej ces­ty na od­bočenie na­pravo alebo naľavo.

Ekumenický

26 Hos­podinov an­jel ho opäť pred­išiel a za­stal na úz­kom mies­te, kde sa nedalo vy­hnúť ani na­pravo, ani naľavo.

Bible21

26 Hos­po­dinův an­děl pak po­pošel a po­stavil se do soutěs­ky, kde ne­by­la možnost uhnout vpravo ani vle­vo.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček