Ekumenický4. Mojžišova22,27

4. Mojžišova 22:27

Numeri

Keď os­lica uvidela Hos­podinov­ho an­jela, pad­la pod Bileámom. Bileám sa na­hneval a začal biť os­licu palicou.


Verš v kontexte

26 Hos­podinov an­jel ho opäť pred­išiel a za­stal na úz­kom mies­te, kde sa nedalo vy­hnúť ani na­pravo, ani naľavo. 27 Keď os­lica uvidela Hos­podinov­ho an­jela, pad­la pod Bileámom. Bileám sa na­hneval a začal biť os­licu palicou. 28 Vtedy Hos­podin ot­voril os­lici ús­ta a ona po­vedala Bileámovi: Čo som ti urobila, že ma už tretík­rát biješ?

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

27 A keď videla os­lica an­jela Hos­podinov­ho, položila sa pod Balámom na zem. Pre­to sa roz­hneval Balám a bil os­licu palicou.

Evanjelický

27 Keď os­lica uvidela an­jela Hos­podinov­ho, ľah­la si pod Bileámom. Bileám vzplanul hnevom a bil os­licu palicou.

Ekumenický

27 Keď os­lica uvidela Hos­podinov­ho an­jela, pad­la pod Bileámom. Bileám sa na­hneval a začal biť os­licu palicou.

Bible21

27 Když oslice spatři­la Hos­po­di­nova an­dě­la, leh­la si pod Balaá­mem. Teh­dy Balaám vy­buchl hněvem a bil oslici ho­lí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček