Roháček4. Mojžišova22,26

4. Mojžišova 22:26

Numeri

A an­jel Hos­podinov išiel opät ďalej a za­stál na takom úz­kom mies­te, na ktorom nebolo ces­ty uhnúť na­pravo alebo naľavo.


Verš v kontexte

25 A os­lica vidiac an­jela Hos­podinov­ho pri­tis­la sa ku stene a pri­tis­la nohu Balámovi ku stene. Pre­to ju zase bil. 26 A an­jel Hos­podinov išiel opät ďalej a za­stál na takom úz­kom mies­te, na ktorom nebolo ces­ty uhnúť na­pravo alebo naľavo. 27 A keď videla os­lica an­jela Hos­podinov­ho, položila sa pod Balámom na zem. Pre­to sa roz­hneval Balám a bil os­licu palicou.

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

26 A an­jel Hos­podinov išiel opät ďalej a za­stál na takom úz­kom mies­te, na ktorom nebolo ces­ty uhnúť na­pravo alebo naľavo.

Evanjelický

26 An­jel Hos­podinov šiel ďalej a za­stal na úz­kom mies­te, kde nebolo nijakej ces­ty na od­bočenie na­pravo alebo naľavo.

Ekumenický

26 Hos­podinov an­jel ho opäť pred­išiel a za­stal na úz­kom mies­te, kde sa nedalo vy­hnúť ani na­pravo, ani naľavo.

Bible21

26 Hos­po­dinův an­děl pak po­pošel a po­stavil se do soutěs­ky, kde ne­by­la možnost uhnout vpravo ani vle­vo.