Evanjelický4. Mojžišova22,26

4. Mojžišova 22:26

Numeri

An­jel Hos­podinov šiel ďalej a za­stal na úz­kom mies­te, kde nebolo nijakej ces­ty na od­bočenie na­pravo alebo naľavo.


Verš v kontexte

25 Keď os­lica uvidela an­jela Hos­podinov­ho, pri­tlačila sa k stene a Bileámovi pri­tlačila nohu k stene. On ju znova zbil. 26 An­jel Hos­podinov šiel ďalej a za­stal na úz­kom mies­te, kde nebolo nijakej ces­ty na od­bočenie na­pravo alebo naľavo. 27 Keď os­lica uvidela an­jela Hos­podinov­ho, ľah­la si pod Bileámom. Bileám vzplanul hnevom a bil os­licu palicou.

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

26 A an­jel Hos­podinov išiel opät ďalej a za­stál na takom úz­kom mies­te, na ktorom nebolo ces­ty uhnúť na­pravo alebo naľavo.

Evanjelický

26 An­jel Hos­podinov šiel ďalej a za­stal na úz­kom mies­te, kde nebolo nijakej ces­ty na od­bočenie na­pravo alebo naľavo.

Ekumenický

26 Hos­podinov an­jel ho opäť pred­išiel a za­stal na úz­kom mies­te, kde sa nedalo vy­hnúť ani na­pravo, ani naľavo.

Bible21

26 Hos­po­dinův an­děl pak po­pošel a po­stavil se do soutěs­ky, kde ne­by­la možnost uhnout vpravo ani vle­vo.