Ekumenický4. Mojžišova22,14

4. Mojžišova 22:14

Numeri

Moáb­ske kniežatá vstali, prišli k Balákovi a oznámili mu: Bileám sa zdráhal ísť s nami.


Verš v kontexte

13 Keď Bileám ráno vstal, po­vedal Balákovým kniežatám: Choďte do svojej krajiny, lebo Hos­podin mi za­kázal ísť s vami. 14 Moáb­ske kniežatá vstali, prišli k Balákovi a oznámili mu: Bileám sa zdráhal ísť s nami. 15 Balák znova po­slal kniežatá ešte počet­nejšie a vznešenejšie než pred­tým.

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

14 A moáb­ske kniežatá vstaly a prišly k Balákovi a riek­ly: Nech­cel ísť s nami Balám.

Evanjelický

14 Moáb­ske kniežatá vstali, šli k Bálákovi a po­vedali: Bileám sa zdráha ísť s na­mi.

Ekumenický

14 Moáb­ske kniežatá vstali, prišli k Balákovi a oznámili mu: Bileám sa zdráhal ísť s nami.

Bible21

14 Moábští hodnostáři tedy vsta­li a vrá­ti­li se k Balá­kovi se slovy: „Balaám s ná­mi odmí­tl jít.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček