Ekumenický4. Mojžišova22,15

4. Mojžišova 22:15

Numeri

Balák znova po­slal kniežatá ešte počet­nejšie a vznešenejšie než pred­tým.


Verš v kontexte

14 Moáb­ske kniežatá vstali, prišli k Balákovi a oznámili mu: Bileám sa zdráhal ísť s nami. 15 Balák znova po­slal kniežatá ešte počet­nejšie a vznešenejšie než pred­tým. 16 Prišli k Bileámovi a po­vedali: Tak­to hovorí Balák, syn Cip­póra: Prosím, ne­zdráhaj sa prísť ku mne!

späť na 4. Mojžišova, 22

Príbuzné preklady Roháček

15 Vtedy znova po­slal Balák kniežatá, viaceré a sláv­nejšie ako tam­tie.

Evanjelický

15 Po­tom Bálák znovu po­slal počet­nejšie i váženejšie kniežatá, ako boli tam­tie.

Ekumenický

15 Balák znova po­slal kniežatá ešte počet­nejšie a vznešenejšie než pred­tým.

Bible21

15 Balák po­tom vy­s­lal další hodnostáře – bylo jich ještě více a ještě váženějších.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček