Ekumenický4. Mojžišova1,39

4. Mojžišova 1:39

Numeri

Z Dánovho kmeňa ich na­počítali šesťdesiatd­vatisíc­sedem­sto.


Verš v kontexte

38 Z Dánovho kmeňa sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zo­znamu mien do­stal každý boja­schop­ný muž, ktorý mal dvad­sať rokov a viac. 39 Z Dánovho kmeňa ich na­počítali šesťdesiatd­vatisíc­sedem­sto. 40 Z Ašérovho kmeňa sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zo­znamu mien do­stal každý boja­schop­ný muž, ktorý mal dvad­sať rokov a viac.

späť na 4. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

39 ich počítaných, z po­kolenia Dánov­ho bolo šesťdesiatdva tisíc sedem­sto.

Evanjelický

39 spočítaných za kmeň Dán bolo šesťdesiatd­vatisíc sedem­sto.

Ekumenický

39 Z Dánovho kmeňa ich na­počítali šesťdesiatd­vatisíc­sedem­sto.

Bible21

39 poko­lení Dan čítalo 62 700 mužů.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček