Roháček4. Mojžišova1,39

4. Mojžišova 1:39

Numeri

ich počítaných, z po­kolenia Dánov­ho bolo šesťdesiatdva tisíc sedem­sto.


Verš v kontexte

38 Synov Dánových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich ot­cov, v počte mien vo veku od dvad­sať rokov a vy­še, všet­kých súcich ísť do voj­ska, 39 ich počítaných, z po­kolenia Dánov­ho bolo šesťdesiatdva tisíc sedem­sto. 40 Synov Aserových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich ot­cov v počte mien vo veku od dvad­sať rokov a vy­še, všet­kých súcich ísť do voj­ska,

späť na 4. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

39 ich počítaných, z po­kolenia Dánov­ho bolo šesťdesiatdva tisíc sedem­sto.

Evanjelický

39 spočítaných za kmeň Dán bolo šesťdesiatd­vatisíc sedem­sto.

Ekumenický

39 Z Dánovho kmeňa ich na­počítali šesťdesiatd­vatisíc­sedem­sto.

Bible21

39 poko­lení Dan čítalo 62 700 mužů.