Ekumenický4. Mojžišova1,38

4. Mojžišova 1:38

Numeri

Z Dánovho kmeňa sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zo­znamu mien do­stal každý boja­schop­ný muž, ktorý mal dvad­sať rokov a viac.


Verš v kontexte

37 Z Benjamínovho kmeňa ich na­počítali trid­saťpäťtisícštyris­to. 38 Z Dánovho kmeňa sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zo­znamu mien do­stal každý boja­schop­ný muž, ktorý mal dvad­sať rokov a viac. 39 Z Dánovho kmeňa ich na­počítali šesťdesiatd­vatisíc­sedem­sto.

späť na 4. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

38 Synov Dánových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich ot­cov, v počte mien vo veku od dvad­sať rokov a vy­še, všet­kých súcich ísť do voj­ska,

Evanjelický

38 Dánov­cov, ich po­tom­kov podľa ich čeľadí a rodín, podľa počtu mien od dvad­saťročných vy­ššie, všet­kých boja­schop­ných,

Ekumenický

38 Z Dánovho kmeňa sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zo­znamu mien do­stal každý boja­schop­ný muž, ktorý mal dvad­sať rokov a viac.

Bible21

38 Synové Danovi pod­le je­jich poko­lení, rodů a ot­cov­ských do­mů ve jmenném se­z­na­mu, všich­ni bo­je­s­chopní od dvaceti let výše:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček