Ekumenický4. Mojžišova1,40

4. Mojžišova 1:40

Numeri

Z Ašérovho kmeňa sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zo­znamu mien do­stal každý boja­schop­ný muž, ktorý mal dvad­sať rokov a viac.


Verš v kontexte

39 Z Dánovho kmeňa ich na­počítali šesťdesiatd­vatisíc­sedem­sto. 40 Z Ašérovho kmeňa sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zo­znamu mien do­stal každý boja­schop­ný muž, ktorý mal dvad­sať rokov a viac. 41 Z Ašérovho kmeňa ich na­počítali štyrid­saťjeden­tisíc­päťs­to.

späť na 4. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

40 Synov Aserových, ich rodov, podľa ich čeľadí, podľa domu ich ot­cov v počte mien vo veku od dvad­sať rokov a vy­še, všet­kých súcich ísť do voj­ska,

Evanjelický

40 Ašérov­cov, ich po­tom­kov podľa čeľadí a rodín, podľa počtu mien od dvad­saťročných vy­ššie, všet­kých boja­schop­ných,

Ekumenický

40 Z Ašérovho kmeňa sa podľa svojich rodov a rodín pri sčítaní do zo­znamu mien do­stal každý boja­schop­ný muž, ktorý mal dvad­sať rokov a viac.

Bible21

40 Synové Aše­rovi pod­le je­jich poko­lení, rodů a ot­cov­ských do­mů ve jmenném se­z­na­mu, všich­ni bo­je­s­chopní od dvaceti let výše:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček