Evanjelický4. Mojžišova1,39

4. Mojžišova 1:39

Numeri

spočítaných za kmeň Dán bolo šesťdesiatd­vatisíc sedem­sto.


Verš v kontexte

38 Dánov­cov, ich po­tom­kov podľa ich čeľadí a rodín, podľa počtu mien od dvad­saťročných vy­ššie, všet­kých boja­schop­ných, 39 spočítaných za kmeň Dán bolo šesťdesiatd­vatisíc sedem­sto. 40 Ašérov­cov, ich po­tom­kov podľa čeľadí a rodín, podľa počtu mien od dvad­saťročných vy­ššie, všet­kých boja­schop­ných,

späť na 4. Mojžišova, 1

Príbuzné preklady Roháček

39 ich počítaných, z po­kolenia Dánov­ho bolo šesťdesiatdva tisíc sedem­sto.

Evanjelický

39 spočítaných za kmeň Dán bolo šesťdesiatd­vatisíc sedem­sto.

Ekumenický

39 Z Dánovho kmeňa ich na­počítali šesťdesiatd­vatisíc­sedem­sto.

Bible21

39 poko­lení Dan čítalo 62 700 mužů.