EkumenickýNehemiáš1,1

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Nehemiáš 1:1

Príbehy Nehemiáša, Chakal­jov­ho syna. V mesiaci kis­lev dvad­siateho roku som bol v pevnosti v Šúšane.


Verš v kontexte

1 Príbehy Nehemiáša, Chakal­jov­ho syna. V mesiaci kis­lev dvad­siateho roku som bol v pevnosti v Šúšane. 2 Vtedy prišiel Chanáni, jeden z mojich bratov, s niekoľkými mužmi z Judska. Spytoval som sa ich na zvyšok Židov, ktorí sa už vrátili zo zajatia, a na Jeruzalem. 3 Od­povedali mi: Zvyšok tých, čo sa vrátili zo zajatia, je v tamojšej provin­cii vo veľkej núdzi a po­tupe. Hrad­by Jeruzalema sú zbúrané a jeho brány po­hl­til oheň.

späť na Nehemiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Slová Nehemiáša, syna Chachaliášov­ho. A stalo sa dvad­siateho roku v mesiaci kis­leve, keď som ja bol na hrade Susane,

Evanjelický

1 Deje Nehemiáša, syna Chakal­jov­ho. V mesiaci kis­lév dvad­siateho roku bol som na kráľov­skom hrade v Šúšáne.

Ekumenický

1 Príbehy Nehemiáša, Chakal­jov­ho syna. V mesiaci kis­lev dvad­siateho roku som bol v pevnosti v Šúšane.

Bible21

1 Slova Ne­he­miáše, syna Chakaliášova. V měsíci kis­lev dvacátého roku jsem byl v králov­ském paláci v Súsách.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček