EvanjelickýNehemiáš1,1

Nehemiáš 1:1

Deje Nehemiáša, syna Chakal­jov­ho. V mesiaci kis­lév dvad­siateho roku bol som na kráľov­skom hrade v Šúšáne.


Verš v kontexte

1 Deje Nehemiáša, syna Chakal­jov­ho. V mesiaci kis­lév dvad­siateho roku bol som na kráľov­skom hrade v Šúšáne. 2 Vtedy prišiel Chanání, jeden z mojich bratov, s nie­koľkými mužmi z Jud­ska. Keď som sa ich opýtal na Židov, na húf za­chránen­cov, ktorí zo­stali po zajatí, a na Jeruzalem, 3 od­povedali mi: Po­zos­talí, ktorí zo­stali po zajatí, na­chodia sa tam v kraji vo veľkej ties­ni a po­tupe; hrad­by Jeruzalema sú zrúcané a jeho brány spálené ohňom.

späť na Nehemiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Slová Nehemiáša, syna Chachaliášov­ho. A stalo sa dvad­siateho roku v mesiaci kis­leve, keď som ja bol na hrade Susane,

Evanjelický

1 Deje Nehemiáša, syna Chakal­jov­ho. V mesiaci kis­lév dvad­siateho roku bol som na kráľov­skom hrade v Šúšáne.

Ekumenický

1 Príbehy Nehemiáša, Chakal­jov­ho syna. V mesiaci kis­lev dvad­siateho roku som bol v pevnosti v Šúšane.

Bible21

1 Slova Ne­he­miáše, syna Chakaliášova. V měsíci kis­lev dvacátého roku jsem byl v králov­ském paláci v Súsách.