RoháčekNehemiáš1,1

Nehemiáš 1:1

Slová Nehemiáša, syna Chachaliášov­ho. A stalo sa dvad­siateho roku v mesiaci kis­leve, keď som ja bol na hrade Susane,


Verš v kontexte

1 Slová Nehemiáša, syna Chachaliášov­ho. A stalo sa dvad­siateho roku v mesiaci kis­leve, keď som ja bol na hrade Susane, 2 že prišiel Chanani, jeden z mojich bratov, on aj s niek­torými mužmi z Jud­ska, ktorých som sa pýtal na Židov, unik­lých záhube, ktorí boli po­zos­tali zo zajatia, a na Jeruzalem. 3 A riek­li mi: Po­zos­talí, ktorí po­zos­tali zo zajatia tam v tej krajine, sú vo veľkom súžení a v po­tupe, i múr Jeruzalema je roz­borený, a jeho brány sú spálené ohňom.

späť na Nehemiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Slová Nehemiáša, syna Chachaliášov­ho. A stalo sa dvad­siateho roku v mesiaci kis­leve, keď som ja bol na hrade Susane,

Evanjelický

1 Deje Nehemiáša, syna Chakal­jov­ho. V mesiaci kis­lév dvad­siateho roku bol som na kráľov­skom hrade v Šúšáne.

Ekumenický

1 Príbehy Nehemiáša, Chakal­jov­ho syna. V mesiaci kis­lev dvad­siateho roku som bol v pevnosti v Šúšane.

Bible21

1 Slova Ne­he­miáše, syna Chakaliášova. V měsíci kis­lev dvacátého roku jsem byl v králov­ském paláci v Súsách.