EkumenickýNehemiáš1,2

Nehemiáš 1:2

Vtedy prišiel Chanáni, jeden z mojich bratov, s niekoľkými mužmi z Judska. Spytoval som sa ich na zvyšok Židov, ktorí sa už vrátili zo zajatia, a na Jeruzalem.


Verš v kontexte

1 Príbehy Nehemiáša, Chakal­jov­ho syna. V mesiaci kis­lev dvad­siateho roku som bol v pevnosti v Šúšane. 2 Vtedy prišiel Chanáni, jeden z mojich bratov, s niekoľkými mužmi z Judska. Spytoval som sa ich na zvyšok Židov, ktorí sa už vrátili zo zajatia, a na Jeruzalem. 3 Od­povedali mi: Zvyšok tých, čo sa vrátili zo zajatia, je v tamojšej provin­cii vo veľkej núdzi a po­tupe. Hrad­by Jeruzalema sú zbúrané a jeho brány po­hl­til oheň.

späť na Nehemiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 že prišiel Chanani, jeden z mojich bratov, on aj s niek­torými mužmi z Jud­ska, ktorých som sa pýtal na Židov, unik­lých záhube, ktorí boli po­zos­tali zo zajatia, a na Jeruzalem.

Evanjelický

2 Vtedy prišiel Chanání, jeden z mojich bratov, s nie­koľkými mužmi z Jud­ska. Keď som sa ich opýtal na Židov, na húf za­chránen­cov, ktorí zo­stali po zajatí, a na Jeruzalem,

Ekumenický

2 Vtedy prišiel Chanáni, jeden z mojich bratov, s niekoľkými mužmi z Judska. Spytoval som sa ich na zvyšok Židov, ktorí sa už vrátili zo zajatia, a na Jeruzalem.

Bible21

2 Teh­dy přišel Chanani, je­den z mých bratří, s další­mi muži z Jud­s­ka, a tak jsem se ze­ptal na po­zůsta­tek Ži­dů, kteří unik­li vy­stěhování, a na Je­ruzalém.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček