Bible21Nehemiáš1,1

Nehemiáš 1:1

Slova Ne­he­miáše, syna Chakaliášova. V měsíci kis­lev dvacátého roku jsem byl v králov­ském paláci v Súsách.


Verš v kontexte

1 Slova Ne­he­miáše, syna Chakaliášova. V měsíci kis­lev dvacátého roku jsem byl v králov­ském paláci v Súsách. 2 Teh­dy přišel Chanani, je­den z mých bratří, s další­mi muži z Jud­s­ka, a tak jsem se ze­ptal na po­zůsta­tek Ži­dů, kteří unik­li vy­stěhování, a na Je­ruzalém. 3 Od­po­vědě­li mi: „Po­zůstalí, kteří unik­li vy­stěhování, jsou v tom kra­ji ve ve­liké bídě a po­tupě. Hrad­by Je­ruzalé­ma jsou po­boře­ny a brá­ny spáleny.“

späť na Nehemiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 Slová Nehemiáša, syna Chachaliášov­ho. A stalo sa dvad­siateho roku v mesiaci kis­leve, keď som ja bol na hrade Susane,

Evanjelický

1 Deje Nehemiáša, syna Chakal­jov­ho. V mesiaci kis­lév dvad­siateho roku bol som na kráľov­skom hrade v Šúšáne.

Ekumenický

1 Príbehy Nehemiáša, Chakal­jov­ho syna. V mesiaci kis­lev dvad­siateho roku som bol v pevnosti v Šúšane.

Bible21

1 Slova Ne­he­miáše, syna Chakaliášova. V měsíci kis­lev dvacátého roku jsem byl v králov­ském paláci v Súsách.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček