EkumenickýNehemiáš1,3

Nehemiáš 1:3

Od­povedali mi: Zvyšok tých, čo sa vrátili zo zajatia, je v tamojšej provin­cii vo veľkej núdzi a po­tupe. Hrad­by Jeruzalema sú zbúrané a jeho brány po­hl­til oheň.


Verš v kontexte

2 Vtedy prišiel Chanáni, jeden z mojich bratov, s niekoľkými mužmi z Judska. Spytoval som sa ich na zvyšok Židov, ktorí sa už vrátili zo zajatia, a na Jeruzalem. 3 Od­povedali mi: Zvyšok tých, čo sa vrátili zo zajatia, je v tamojšej provin­cii vo veľkej núdzi a po­tupe. Hrad­by Jeruzalema sú zbúrané a jeho brány po­hl­til oheň. 4 Keď som počul tie slová, sadol som si, plakal som a smútil nie­koľko dní. Pos­til som sa a mod­lil pred Bohom nebies.

späť na Nehemiáš, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 A riek­li mi: Po­zos­talí, ktorí po­zos­tali zo zajatia tam v tej krajine, sú vo veľkom súžení a v po­tupe, i múr Jeruzalema je roz­borený, a jeho brány sú spálené ohňom.

Evanjelický

3 od­povedali mi: Po­zos­talí, ktorí zo­stali po zajatí, na­chodia sa tam v kraji vo veľkej ties­ni a po­tupe; hrad­by Jeruzalema sú zrúcané a jeho brány spálené ohňom.

Ekumenický

3 Od­povedali mi: Zvyšok tých, čo sa vrátili zo zajatia, je v tamojšej provin­cii vo veľkej núdzi a po­tupe. Hrad­by Jeruzalema sú zbúrané a jeho brány po­hl­til oheň.

Bible21

3 Od­po­vědě­li mi: „Po­zůstalí, kteří unik­li vy­stěhování, jsou v tom kra­ji ve ve­liké bídě a po­tupě. Hrad­by Je­ruzalé­ma jsou po­boře­ny a brá­ny spáleny.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček