EkumenickýNáhum3,5

Náhum 3:5

som proti tebe — znie výrok Hos­podina zá­stupov. Vy­hr­niem ti sukňu až po tvár. Ukážem národom tvoju na­hotu a kráľov­stvám tvoju han­bu.


Verš v kontexte

4 Pre mnohé smils­tvo, ne­vies­t­ka, očarujúca maj­ster­ka kúzel, ktorá okúz­lila národy smil­nením a po­kolenia čarami, 5 som proti tebe — znie výrok Hos­podina zá­stupov. Vy­hr­niem ti sukňu až po tvár. Ukážem národom tvoju na­hotu a kráľov­stvám tvoju han­bu. 6 Na­kydám na teba špinu, po­tupím ťa a urobím z teba divad­lo.

späť na Náhum, 3

Príbuzné preklady Roháček

5 Hľa, p­rij­dem na teba, hovorí Hos­podin Zá­stupov, a od­kryjem tvoje podol­ky ­dvih­núc ich na tvoju tvár a ukážem národom tvoju na­hotu a kráľov­stvám tvoju han­bu

Evanjelický

5 Aj­hľa, som proti tebe - to je výrok Hos­podina moc­nos­tí - vy­hr­niem ti suk­ne na tvár, ukážem národom tvoju na­hotu a kráľov­stvám tvoju han­bu.

Ekumenický

5 som proti tebe — znie výrok Hos­podina zá­stupov. Vy­hr­niem ti sukňu až po tvár. Ukážem národom tvoju na­hotu a kráľov­stvám tvoju han­bu.

Bible21

5 „Hle, já jsem pro­ti tobě!“ praví Hos­po­din zástupů. „Vyhrnu ti sukni nad hlavu; ukážu národům tvou na­ho­tua králov­stvím tvou ostu­du.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček